POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA

ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

(în continuare „Politica GDPR”)[1]

Conform

Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera  circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul GDPR”)

*

Recomandăm citirea în integralitate a prezentei Politici GDPR împreună cu Termenii și Condițiile de utilizare a aplicației mobile WONDER BABY.

***

Noi, Doctor Swiss S.R.L., dezvoltatorul și deținătorul legal al aplicației WONDER BABY, denumit în continuare aplicația mobila „WONDER BABY”, suntem ferm angajați în protejarea datelor cu caracter personal. Această politică descrie motivele și modul în care colectăm și utilizăm datele cu caracter personal în calitate de operator și oferă informații referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise în oricare scop descris în prezenta politica sau după cum s-a menționat în momentul colectării acestora.

Datele cu caracter personal reprezintă toate informațiile referitoare la persoanele în viață identificate sau care pot fi identificate. Când ne referim la „tine”, „tu”, „ale tale” sau „dumneavoastră” în prezenta politica, ne referim la persoana care este subiect al prelucrării datelor cu caracter personal. De asemenea, când ne referim la „client” în prezenta politică, prin aceasta se va înțelege utilizatorul aplicației mobile WONDER BABY care achiziționează produse și servicii puse la dispoziție prin intermediul aplicației.

Aplicatia mobila WONDER BABY prelucrează datele cu caracter personal în diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare și perioadele de păstrare pentru fiecare scop pot fi diferite astfel cum este indicat în prezenta politică.

Atunci când colectam și utilizam datele cu caracter personal, politica noastră este de a fi transparenți cu privire la motivele și modul în care le prelucram.

 1. INTRODUCERE

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare „Regulamentul”), în vigoare începând cu data de 25 mai 2018.

Acesta stabilește cadrul legal, unitar la nivelul Uniunii Europene privind modul în care operatorii de date cu caracter personal pot să prelucreze aceste date. Regulamentul consolidează drepturile persoanelor vizate în contextul evoluției tehnologiei și a multiplelor posibilități de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace fizice și prin mijloace electronice.

 1. DEFINIȚII
 2. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabila este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 3. Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi preluarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 4. Operator – operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este societatea Doctor Swiss S.R.L., entitate juridică înregistrată în România, cu sediul in București, sector 3, Bd Octavian Goga, nr 23, bl M106, sc 1, ap 31, înregistrata la Registrul Comerțului București sub nr. J40/3061/2017 si având Codul Unic de Înregistrare 37181291, denumită în continuare „aplicatia mobila WONDER BABY”, „Noi” sau „Operatorul”.
 5. Împuternicitul – orice persoana fizică sau juridică însemnând persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele Operatorului;
 6. Persoana vizată – poate fi un Utilizator care achiziționează sau intenționează să cumpere produse sau servicii oferite de Operator prin intermediul aplicației, precum și orice alta persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator;
 7. Cookies –  un „Cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din cifre și litere, care este stocat pe orice terminal cu acces la internet (computer, telefon mobil, tableta etc.) și este instalat prin solicitare emisă de către un web-server unui browser (i.e. Internet Explorer, Chrome).
 8. CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE ȘI DATELE PERSONALE PE CARE LE COLECTĂM
 9. Utilizatorii aplicației WONDER BABY

Atunci când optezi să creezi un cont în aplicația WONDER BABY în scopul utilizării funcționalităților acesteia și plasării de comenzi pentru produsele și serviciile furnizate, WONDER BABY va colecta următoarele date personale:

 1. Datele personale pe care s-ar putea să le colectăm în mod direct
 2. Informații generale: Când utilizatorul solicită accesul aplicației, WONDER BABY colectează date personale precum:
 3. Nume;
 4. Data de naștere;
 5. Adresă de Email;
 6. Sex;
 7. Parolă;
 8. ID (pentru scopuri limitate);

Scopul prelucrării: Datele personale mai sus menționate sunt colectate în vederea parcurgerii etapei de înregistrare și crearea unui cont de utilizator al aplicației WONDER BABY.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR.

 • Informații specifice: Când utilizatorul solicită accesul la funcționalitățile specifice de Tracking ale aplicației, WONDER BABY colectează date personale necesare pentru crearea unui profil pentru copii utilizatorului, și anume:
 • Calitatea de părinte;
 • Numărul copiilor;
 • Numele copiilor;
 • Ziua de naștere a copiilor;
 • Greutatea la naștere și evoluția acesteia ulterior;
 • Înălțimea la naștere și evoluția acesteia ulterior;
 • Circumferința craniului la naștere și evoluția acesteia ulterior;
 • Scor Apgar;
 • Tipul de lapte utilizat pentru alaptare, intervalul orar de hrănire și cantitatea folosită;
 • Tipul de alimente folosit pentru hrănirea copilului, cantitatea folosita si perioada de hrănire;
 • Intervalele orare de somn al copilului și durata;
 • Temperatura copilului;
 • Vaccinuri și data efectuării;
 • Vitamine administrate și intervalul orar de administrare;
 • Medicamente administrate și intervalul orar de administrare.

Scopul prelucrării: Datele personale mai sus menționate sunt colectate în vederea parcurgerii etapei de creare a profilului de copil astfel încât să poată fi utilizată funcționalitatea de tracking/urmărire a dezvoltării motorie a copilului pusă la dispoziție de aplicația WONDER BABY.

Având în vedere faptul că în cadrul opțiunii de tracking pot fi solicitate și furnizate anumite date personale ce ar putea fi calificate drept date privind sănătatea fizică a copilului, vă vom solicita în mod expres consimțământul înainte de prelucrarea unor astfel de date.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 9 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale articolului 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR.

 • Informații suplimentare: Când utilizatorul solicită crearea unui profil complex al copiilor pentru utilizarea în integralitate a funcționalităților aplicației de tracking, acesta are opțiunea de a încărca documente medicale în vederea întocmirii unui dosar medical, respectiv:
 • Analize medicale;
 • Medici consultați;
 • Consulturile medicale și data efectuării;
 • Tratamente medicale prescrise.

Scopul prelucrării: Datele personale mai sus menționate sunt colectate în vederea utilizarea în mod complet a opțiunii de tracking oferită de WONDER BABY prin posibilitatea de întocmire a unui dosar medical necesar pentru identificarea problemelor medicale și oferirea de soluții pentru o dezvoltare normală motorie a copilului.

Pentru a putea colecta astfel de Date Personale precum cele mai sus menționate, aplicatia WONDER BABY va solicita în mod expres exprimarea consimțământului în momentul accesării opțiunii de dosar medical, consimțământul putând fi exprimat prin bifarea unei căsuțe care indică în mod expres scopul pentru care datele personale sunt colectate, acesta putând fi solicitat de mai multe ori, în funcție de datele personale pe care le colectăm.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 9 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale articolului 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR.

Scopul prelucrării: Datele/informațiile personale mai sus menționate sunt colectate în vederea utilizării serviciilor de telemedicină oferite de către medici specialiști prin intermediul aplicației WONDER BABY și pentru facilitarea comunicării medic-pacient.

Pentru a putea colecta astfel de Date Personale precum cele mai sus menționate, aplicatia WONDER BABY va solicita în mod expres exprimarea consimțământului în momentul accesării opțiunii de achiziționare a unei sesiuni de telemedicină cu medicii specialiști, consimțământul putând fi exprimat prin bifarea unei căsuțe care indică în mod expres scopul pentru care datele personale sunt colectate, acesta putând fi solicitat de mai multe ori, în funcție de datele personale pe care le colectăm.

Asistența acordată de Medicii Specialiști prin utilizarea canalelor de comunicare video-audio nu este înregistrată de către noi sau furnizorii noștri și nici imaginea sau vocea utilizatorilor nu vor fi stocate. WONDER BABY și personalul său nu vor accesa informațiile stocate în Aplicație legate de conținutul asistenței medicale și actului medical furnizat (cum ar fi istoricul conversațiilor tale cu utiizatorii profesionisti), cu excepția prețului stabilit pentru efectuarea plății pentru Servicii. Doar atunci când asigurăm întreținerea și mentenanța Aplicației, vom putea avea acces pentru a le vizualiza doar așa cum este necesar pentru acel scop.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 9 alin. (2) lit. a) coroborate cu cele ale articolului 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR.

 • Date personale pe care s-ar putea să le colectăm în mod indirect
 • Informații despre dispozitiv:
 • Modelul dispozitivului utilizat;
 • Informații despre sistemul de operare și versiunea acestuia;
 • Identificatori unici ai dispozitivului (ex. IDFA);
 • Informații despre rețeaua mobilă;
 • Informații despre spațiul de stocare al dispozitivului;
 • Informații despre locație:
 • Adresă de IP;
 • Fusul orar;
 • Informații despre furnizorul serviciilor mobile;
 • Informații despre utilizarea aplicației:
 • Frecvența de utilizare;
 • Funcționalitățile aplicației utilizate;
 • Modelele de utilizare ale aplicației în mod general;
 • Interacțiunea cu funcțiile aplicației;

Scopul prelucrării: Folosim informațiile non-personale pe care le colectăm pentru a administra aplicația WONDER BABY, pentru a efectua diagnostice, pentru a colecta statistici de utilizare specifice conținutului, pentru a proteja aplicația și conținutul acesteia de utilizarea necorespunzătoare și pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul GDPR.

Pentru a colecta aceste informații solicităm consimțământul dumneavoastră și, putem, de asemenea, să trimitem cookie-uri pe dispozitivul mobil sau computer sau să angajăm alte tehnologii de urmărire cu consimțământul dumneavoastră. Pentru mai multe informații legate de politica de Cookies vă rugăm să accesați politica din secțiunea Setări din cadrul aplicației WONDER BABY.

 • Alte Date personale pe care s-ar putea să le colectăm

In situația în care alegi să efectuezi plata cu cardul pentru achitarea tarifelor aferente produselor furnizate de WONDER BABY, este necesar să ne furnizezi datele de facturare și cele ale cardului bancar pe care dorești sa-l utilizezi.

In acest caz, autorizarea și decontarea tranzacției se va realiza exclusiv prin soluția de plată online STRIPE.

WONDER BABY nu stochează niciun fel de informații referitoare la cardul sau cardurile tale, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

Scopul prelucrării: În această situație, scopul prelucrării este administrarea contului WONDER BABY, plasarea comenzilor, procesarea comenzilor și soluționarea oricăror cereri privind îndeplinirea unei comenzi.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR.

 • Clienți și parteneri ai WONDER BABY

În scopul desfășurării activității pentru care a fost autorizat, WONDER BABY încheie acorduri contractuale cu diverși clienți și parteneri, respectiv societățile emitente de instrumente financiare, societățile de servicii de investiții financiare, operatori de piață/operatori de sistem, producători de echipamente medicale, spitale, clinici medicale etc.

Dacă trebuie să prelucram datele cu caracter personal în scopul furnizării serviciilor noastre profesionale, le solicitam clienților și partenerilor noștri să furnizeze informațiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea acestor date. Clienții și partenerii noștri pot utiliza secțiunile relevante din aceasta notă de informare sau pot îndruma persoanele vizate către aceasta, dacă consideră că este potrivit să procedeze astfel.

În general, colectăm date cu caracter personal de la clienții și partenerii noștri sau de la terții care acționează conform instrucțiunilor respectivilor clienți sau parteneri.

Datele cu caracter personal solicitate partenerilor pot include: numele, denumirea angajatorului, funcția persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail și alte detalii comerciale de contact.

Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt astfel prelucrate în vederea încheierii unor contracte sau în vederea executării contractelor la care WONDER BABY este parte pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale, contractuale și legale ale acestuia.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR.

 • Furnizori ai WONDER BABY

Colectam și prelucram date cu caracter personal despre furnizorii noștri (inclusiv subcontractanții și persoanele asociate cu furnizorii și subcontractanții noștri) pentru a gestiona relația, a contracta, a primi serviciile de la aceștia și, unde este cazul, pentru a furniza servicii profesionale utilizatorilor.

Daca un furnizor ne ajută la prestarea serviciilor profesionale către clienții noștri, prelucrăm datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în furnizarea serviciilor în scopul administrării și gestionării relației noastre cu furnizorul și cu persoanele relevante (de exemplu, dacă furnizorul nostru deleagă personal care să lucreze cu noi ca parte a echipei WONDER BABY pentru furnizarea serviciilor profesionale către clienții noștri).

Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt astfel prelucrate în vederea încheierii unor contractate sau în vederea executării contractelor la care WONDER BABY este parte pentru îndeplinirea obligațiilor profesionale, contractuale și legale ale acestuia.

Temeiul de drept: Dispozițiile articolului 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul GDPR.

 1. PERMISII

Aplciatia WONDER BABY iți poate solicita permisia de a accesa diferite funcționalități ale dispozitivului mobil de pe care utilizezi aplicația cum ar fi cameră, microfon, locație, wi-fi, bluetooth, precum și accesul la datele stocate pe telefon cum ar fi fotografii, calendar, contacte etc,

În anumite cazuri, oferirea accesului reprezintă o condiție tehnică prealabilă a sistemului de operare al dispozitivului în vederea inițializării aplicației.

În aceste cazuri, aplicația WONDER BABY iți va cere consimțământul pentru a accesa astfel de funcționalități/senzori ai telefonului.

Astfel de date personale la care se oferă accesul nu vor fi colectate de către WONDER BABY, cu excepția cazului în care astfel de date personale sunt necesare pentru accesarea funcționalităților aplicației WONDER BABY și doar cu condiția exprimării consimțământului.

 • MARKETING

Întrucât transparența este una dintre valorile la care ținem foarte mult, în cele ce urmează vom clarifica modul în care utilizăm datele tale. în scopuri de marketing și, de asemenea, cum poți renunța, oricând dorești, la primirea de a astfel de mesaje de marketing.

 • Marketing oferit de WONDER BABY

Putem folosi datele tale personale (Informațiile furnizate, Informații cu privire la locație sau Informații despre sau în legătură cu dosarul medical al bebelușului.) pentru a ne crea o imagine cu privire la ceea ce credem noi că iți dorești, de care ai nevoie sau ce produse și / sau servicii ar fi de interes pentru tine. Doar așa putem ști ce produse, servicii sau oferte pot fi relevante pentru tine.

Vei primi din partea noastră mesaje și comunicări de marketing doar dacă:

 • Ti-ai creat un cont de utilizator WONDER BABY și / sau dacă folosești serviciile listate în cadrul aplicației, și
 • Nu ai renunțat la primirea de astfel de notificări de marketing.
 • Marketing oferit de terți

În cazul în care dorim să apelăm la serviciile de marketing și publicitate oferite de entități terțe  din afara societății WONDER BABY, vom obține întotdeauna consimțământul tău expres înainte de a distribui datele tale personale.

 • Renunțarea la mesajele de marketing

Poți utiliza oricând opțiunile disponibile în secțiunea Setări pentru a decide să nu mai primești informații și mesaje de marketing.

 • SCOPURILE ȘI TEMEIURILE PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

Precum orice organizație serioasă, nu vom colecta și utiliza datele personale fără a te informa sau a avea motive pentru asta.

Pentru orice scop al prelucrării datelor personale, trebuie să avem un motiv legal, iar în funcție de caz, vom prelucra datele personale pe baza următoarelor temeiuri juridice:

 • Consimțământul tău. Permisiunea dvs. de a procesa datele personale pe care ni le furnizați pe ecranul de înregistrare sau în orice alt moment adecvat, dacă este necesar;
 • Relațiile tale contractuale cu noi. Este posibil să trebuiască să procesăm unele date cu caracter personal pentru ca aplicația și serviciile sale să fie disponibile pentru acces, instalare și utilizare ulterioară precum serviciile oferite în secțiunea de SHOP a aplicației;
 • Interes legitim. Este posibil să prelucrăm unele dintre datele tale personale pentru a urmări interese comerciale și beneficii sociale mai largi;
 • Obligație legala. Este posibil să fim obligați să prelucrăm unele dintre datele tale personale pentru a respecta legile și reglementările aplicabile.

Mai jos poți regăsi câteva exemple de baza cu privire la descrierea principalului tip de activitate de prelucrare, datele personale prelucrate și temeiul juridic pentru efectuarea prelucrării:

Scopul prelucrăriiTemeiul juridic pentru prelucrareExemplu
Pentru analizare, operare, întreținerea și îmbunătățirea aplicației, adăugarea unor noi caracteristicii și servicii ale aplicației, sprijinirea funcțiilor existente ale aplicației;  ConsimțământS-ar putea să folosim datele personale pentru a prezice evoluția comportamentală a copilului;
Pentru a personaliza conținutul și materialele pe care le vezi atunci când utilizați aplicația;  ConsimțământPe baza preferințelor tale. și a informațiilor înregistrare în aplicație, iti putem oferi anumite articole sau materiale sugerate cum ar fi spre exemplu exerciții pentru stimularea mersului copilului;
Pentru a personaliza ofertele și recomandările pentru produse și servicii, inclusiv produse și oferte de la terți;  ConsimțământEste posibil să trimitem prin e-mail o ofertă de reducere pentru produsele comercializate de WONDER BABY. Poti renunța oricând la opțiunea de transmitere a comunicărilor de marketing.
Pentru a  furniza și livra produsele și serviciile pe care le solicitați, procesarea tranzacțiilor și transmiterea informațiilor conexe, inclusiv confirmări și memento-uri;  Relație ContractualăPrelucrarea comenzilor plasate și furnizarea serviciilor solicitate, inclusiv, dar fără a se limita la preluarea, confirmarea, expedierea și facturarea acestora.
Pentru facturare, gestionarea contului și alte scopuri administrative, dacă este cazul;  Relație ContractualăDacă este cazul, s-ar putea să trimitem un e-mail cu factura aferentă produselor și serviciilor contractate, după caz.
Pentru a trimite notificări tehnice, actualizări, alerte de securitate și mesaje de asistență și administrative;  Interes LegitimS-ar putea să trimitem o notificare prin e-mail despre eventualele actualizări de soft ale aplicației ori notificări sub formă de push în cadrul aplicației.
Pentru a crea dosarul medical al utilizatorului.  ConsimțământPentru utilizarea completă funcționalităților  de tracking oferite de aplicația WONDER BABY puteți să întocmiți un dosar medical al copilului prin furnizarea de informații medicale sub condiția exprimării consimțământului în acest sens.
Pentru punerea la dispoziție a Aplicației în vederea utilizării instrumentului de telemedicină și facilitării comunicării medic-pacient.ConsimțământExecutarea contractului încheiat între tine și Societate în vederea permiterii utilizării și accesului tău la Serviciile furnizate prin Aplicație, scop în care, aplicația va solicita date/informații privind sănătatea prin completarea în prealabil a unui formular cu o formă predefinită.
 • DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 • Dreptul de informare: ai dreptul să cunoști, chiar de la momentul la care se face colectarea datelor, modul în care datele tale urmează a fi utilizate, drepturile tale cu privire la respectivele date, destinatarii acestora, etc. De asemenea, ne angajăm să te anunțăm, conform cerințelor legilor aplicabile, despre încălcările datelor cu caracter personal legate de datele dvs. personale;
 • Dreptul de acces la date: aplicația oferă posibilitatea de a accesa datele personale în cadrul aplicației. Persoana vizată are dreptul să solicite informații despre ce date personale au fost colectate și prelucrate;
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): ai dreptul de a solicita și obține din partea WONDER BABY ștergerea datelor tale cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate (cu excepția datelor prelucrate pentru a oferi publicului dreptul la informare, ori în scopuri statistice ori de arhivare, pentru îndeplinirea unei obligații legale ori pentru constatarea sau apărarea unui drept în fata instanțelor de judecată);
 • Dreptul la rectificarea datelor: iți permite să obții, la cerere, fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;
 • Dreptul la restricționarea datelor: acest drept iți oferă posibilitatea să soliciți restricționarea prelucrării datelor tale personale care au fost colectate;
 • Dreptul la portabilitatea datelor: ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal și pe care ni le-ai furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator;
 • Dreptul la opoziție: te poți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care te afli, prelucrării datelor tale cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care consideri că drepturile și libertățile tale fundamentale prevalează față de acest interes. De asemenea, te poți opune oricând prelucrării datelor tale în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil aceasta prelucrare.
 • Dreptul la retragerea consimțământului: ai dreptul să iți retragi consimțământul asupra prelucrarea informațiilor personale în orice moment când procesarea se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea care a avut loc anterior retragerii (are doar efect viitor);
 • Dreptul la nediscriminare: ai dreptul de a nu fi discriminat de aplicatia WONDER BABY din cauza exercitării drepturilor tale cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a formula o plângere: ai dreptul de a formula o plângere în ceea ce privește modalitatea de colectare și prelucrare a datelor tale personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania. Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 și E-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
 • EXERCITAREA DREPTURILOR PERSOANEI VIZATE

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute în capitolul anterior, te rugam să te adresezi printr-o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail office@doctor-swiss.com sau prin poștă și/sau curier la sediul Doctor Swiss S.R.L.  din București, sector 3, Bd Octavian Goga, nr 23, bl M106, sc 1, ap 31.

Vom furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma cererii tale., în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu doua luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. În acest caz, WONDER BABY va informa persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de o luna de la primirea cererii, prezentând și motivele întârzierii.

Rețineți că, dacă primim o solicitare vagă, putem angaja o comunicare pentru a înțelege mai bine motivația și conținutul cererii. Putem, de asemenea, să refuzăm cereri vădit nefondate și excesive (repetitive).

Totodată, s-ar putea să iți cerem să iți dovedești identitatea în unele cazuri. În mod normal, ne asigurăm că verificăm dacă solicitarea provine din același e-mail pe care l-ați indicat la înregistrarea în aplicație. În caz de îndoială, iti putem cere să faci o verificare suplimentară. Acest lucru este făcut pentru a te asigura că niciun drept al terților nu este încălcat de cererea ta.

 1. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În vederea Prelucrării datelor cu caracter personal, WONDER BABY are în vedere respectarea următoarelor principii:

 • Prelucrarea cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare a acestor date;
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • Persoanele care prelucrează datele cu caracter personal au primit instrucțiuni cu privire la modul de operare al acestora și sunt ținute de obligația de păstrare a confidențialității prelucrării acestor date;
 • În cazul identificării unor erori cu privire la datele cu caracter personal stocate, Societatea va face demersurile necesare în vederea îndreptării acestor erori;
 • Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada în care persoana vizată este client/utilizator/colaborator sau furnizor al WONDER BABY, urmând ca ulterior stocarea să fie pe o perioadă rezonabilă de timp necesară pentru reactivarea contului sau a serviciilor furnizate de WONDER BABY;
 • Informarea adecvată, exactă și la timp a persoanelor vizate cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Persoanele vizate au dreptul de a notifica Operatorul cu privire la orice date cu caracter personal stocate sau cu privire la prezenta Politică GDPR;
 • WONDER BABY va lua toate măsurile tehnice și organizatorice de securitate a Datelor cu caracter personal pentru protejarea acestora împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat;
 • SECURITATE

Securitatea tuturor datelor pe care le prelucram este un aspect foarte important.

WONDER BABY a implementat un sistem de back-up, prin care Datele care sunt salvate pe serverul principal situat în România sunt stocate și pe un server de tip cloud. Datele stocate ca back-up sunt păstrate pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

Ne angajăm să asigurăm luarea măsurilor de securitate rezonabile pentru a păstra în siguranța informațiile în forma electronică sau fizică și pentru a împiedica accesul, modificarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dvs.cu caracter personal.

Totodată, solicitam partenerilor noștri, personalului și furnizorilor care au calitatea de Împuternicit, să respecte standardele corespunzătoare de securitate a informațiilor, toți aceștia fiind supuși obligațiilor de confidențialitate.

 • TRANSMITEREA DE DATE PERSONALE CĂTRE TERȚE PĂRȚI

Toți angajații, colaboratorii și furnizorii noștri trebuie să respecte obligații specifice și să nu dezvăluie sau să utilizeze în mod ilegal informații confidențiale, inclusiv informații cu caracter personal.

Pentru a gestiona și îmbunătăți serviciile furnizate de către  aplicatia WONDER BABY, dar și în vederea îndeplinirii unor obligații legale sau contractuale, aplicatia WONDER BABY poate dezvălui în mod ocazional date personale, iar în acest din urmă caz, terții au la rândul lor obligații similare cu ale WONDER BABY în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal.

Astfel, putem dezvălui informațiile personale către următoarele terțe persoane:

 • Colaboratori externi: Datele cu caracter personal stocate de WONDER BABY sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul procesării și livrării unei comenzi plasate pe aplicație, precum și pentru procesarea și prestarea serviciilor de telemedicină programate de Utilizator de către medici specialiști;
 • Furnizori de servicii IT: ne preocupam constant să întreținem/îmbunătățim mentenanța programelor software utilizate. În acest sens,  putem încheia contracte cu furnizori de servicii IT;
 • Furnizori de servicii profesionale: WONDER BABY are posibilitatea încheierii de contracte cu furnizori de servicii profesionale în vedere asigurării unei funcționalități în parametrii legali și înclinată spre dezvoltarea rezultatelor oferite, astfel încât uneori pot fi contractate servicii precum cele oferite de avocați, auditori etc;
 • Autorități publice: În cazul în care ne revine o obligație legala sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice;
 • Instituții de credit: Pentru furnizarea acordarea posibilității achiziționării produselor comercializate pe aplicația WONDER BABY, precum și angajarea serviciilor de consultanță oferite de colaboratorii WONDER BABY, datele dumneavoastră pot fi furnizate în vederea facilității operațiunilor de plată cu cadrul.

Uneori, putem agrega, anonimiza sau dezidentifica datele tale personale în așa fel încât să nu poată fi utilizate în mod rezonabil pentru a vă identifica. Astfel de date nu mai sunt personale. Putem împărtăși astfel de date cu partenerii noștri sau cu instituțiile de cercetare.

De exemplu, putem împărtăși, inclusiv, fără limitare, articole, postări de blog și publicații științifice, informații demografice generale de vârstă și statistici agregate despre anumite activități sau simptome din datele colectate pentru a ajuta la identificarea tiparelor între utilizatori. Împărtășirea acestor date contribuie la avansarea cercetării științifice privind sănătatea copiilor.

Putem, de asemenea, să împărtășim unele dintre datele dvs. personale în următoarele circumstanțe speciale:

 • Ca răspuns la citații sau procese legale, în măsura permisă și restricționată de lege (inclusiv pentru a îndeplini cerințele de securitate națională sau de aplicare a legii);
 • Atunci când este necesară divulgarea pentru a menține securitatea și integritatea aplicației sau pentru a proteja securitatea oricărui utilizator sau securitatea altor persoane, în conformitate cu legile aplicabile. În astfel de cazuri, putem șterge, de asemenea, unele dintre datele dvs. personale (de exemplu, resetarea parolei dvs. pentru a evita accesul neautorizat);
 • În cazul în care trecem printr-o reorganizare judiciară, cum ar fi fuziunea, divizarea, achiziționarea, lichidarea sau vânzarea tuturor activităților sau a unei părți din activele sale, informațiile dvs. vor face parte, în majoritatea cazurilor, a activelor transferate;
 • Atunci când divulgarea este direcționată sau consimțită de către utilizatorul care a introdus datele personale.
 • TRANSMITEREA DE DATE PERSONALE ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Este puțin probabil ca WONDER BABY să transfere datele personale în afara UE sau a Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, pentru astfel de transferuri, WONDER BABY se obligă să întreprindă o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislația europeană.

În plus, dacă se consideră că tara nu are legi echivalente cu standardele Uniunii Europene de protecție a datelor, atunci vom cere terței parți să încheie un contract legal care sa reflecte aceste standarde.

Ne puteți contacta oricând, folosind detaliile de contact expuse mai sus, pentru a afla mai multe informații despre țările în care transferam datele dvs., precum și garanțiile pe care le-am pus în aplicare cu privire la aceste transferuri.

 • STOCAREA DATELOR PERSONALE

Ca regula generala, vom stoca datele tale cu caracter personal cât timp ai un cont pe aplicația WONDER BABY, însă nu vom păstra datele tale cu caracter personal pentru o perioada mai lunga decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

Dacă alegi să ștergi aplicația sau să iți dezactivezi contul sau contul tău devine inactiv pentru o perioadă, vom păstra datele tale personale pentru o perioadă rezonabilă de timp în cazul în care decizi să reactivezi serviciile WONDER BABY. Aplicația acoperă diferite perioade ale ciclului de viață al utilizatorilor și, prin urmare, păstrarea datelor tale personale este necesară în unele cazuri pentru a vă asigura o experiența ușoară cu alte funcții ale aplicației.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabila sau interesele noastre legitime o impun.

 • MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Ne rezervăm dreptul și, putem modifica această Politică GDPR la anumite intervale de timp. Dacă facem modificări semnificative, vă vom notifica prin e-mail (trimis la adresa de e-mail specificată la înregistrare), prin intermediul aplicației sau prezentându-vă o nouă versiune a acestei politici de confidențialitate.

Utilizarea în continuare a aplicației după data efectivă a unei versiuni actualizate a Politicii GDPR va indica acceptarea acesteia, astfel cum a fost modificată. În unele cazuri, va trebui să acceptați modificările politicii de confidențialitate în mod explicit. Vă rugăm să consultați aplicația pentru cele mai recente actualizări privind practicile noastre de confidențialitate a datelor.

 • COMUNICARE

Te putem contacta din când în când prin e-mail sau prin alte mijloace (cum ar fi ferestre pop-up sau notificări push) pentru a comunica cu tine despre produse, servicii, oferte, promoții, recompense și evenimente oferite de noi și de alții și pentru a oferi știri și informații care credem că te vor interesa.

De asemenea, prin intermediul notificărilor push/pop-up, beneficiați de siguranța faptului că aplicația îndeplinește cu exactitate specificitățile acesteia și vă informează în prealabil cu privire la necesitatea efectuării anumitor modificări sau introducerii anumitor date pentru a menține în mod constant actualizat profilul copilului pentru care sunt utilizate funcționalitățile aplicației WONDER BABY.

În acest sens, consimțământul tău va fi solicitat în prealabil comunicării oricăror mesaje prin email sau notificări și poți oricând să renunți la primirea e-mailurilor sau notificărilor dezabonându-te prin linkul „Dezabonare” conținut în e-mail sau prin intermediul secțiunii de Setări din meniul aplicației mobile WONDER BABY.  

Renunțarea la aceste e-mailuri sau notificări nu va pune capăt transmiterii e-mail-urilor importante legate de servicii care sunt necesare pentru utilizarea aplicației. Dacă legile aplicabile prevăd acest lucru, este posibil să cerem utilizatorilor să își dea acordul pentru astfel de comunicări.

 • DATE DE CONTACT

Toate notificările, cererile sau alte comunicări care se adresează sau se efectuează în temeiul prezentei Politici GDPR vor fi adresate WONDER BABY prin următoarele modalități:

 • prin e-mail transmis către: office@doctor-swiss.com;
 • prin poștă sau curier la următoarea adresă: București, sector 3, Bd Octavian Goga, nr 23, bl M106, sc 1, ap 31.

[1] În vigoare începând cu data de 20.12.2021; Ultima actualizare: 14.06.2022